Экспертиза харьков

Експертиза матеріалів, речовин та виробів

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить, полімерних і волокнистих матеріалів, хімічних речовин, металів і сплавів, спиртовмісних сумішей, нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, скла, кераміки та виробів з них.

В рамках експертизи матеріалів, речовин, та виробів проводяться наступні види досліджень:

 • Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.
 • Дослідження полімерних матеріалів та виробів з них.
 • Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них.
 • Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин.
 • Дослідження металів і сплавів.
 • Дослідження спиртовмісних сумішей.
 • Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів.
 • Дослідження скла, кераміки та виробів з них.
 • Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.

  Лакофарбові матеріали (ЛФМ), лакофарбові покриття (ЛФП), предмети з пофарбованою поверхнею, а також відділені від них частини речовини лакофарбової природи часто являються носіями криміналістичної інформації про здійснення злочину (вбивства, крадіжки, дорожньо-транспортні пригоди та ін.) Деякі з таких об’єктів, які мають певне відношення до події що розслідується, залучаються до справи як речові докази і направляються на криміналістичну експертизу лакофарбових матеріалів та покрить.

  В числі таких об’єктів можуть бути:

  • транспортні засоби, сейфи, предмети домашнього вжитку з пофарбованою поверхнею та інші пофарбовані предмети, які були або знаряддям злочину, або предметом злочинного посягання;
  • частинки лакофарбових матеріалів або покриттів (ЛФП), що відділилися від предметів з пофарбованою поверхнею, які виявлені на місці пригоди;
  • предмети-носії слідів контактної взаємодії з ЛФМ (наприклад, одяг зі слідами фарби, знаряддя злому пофарбованих перешкод, а також інструменти та пристосування, які використовуються для виконання робіт з ЛФМ);
  • окремі об’єми сипучих, або рідких ЛФМ (наприклад, банка з фарбою, частина якої використовувалась для фарбування предметів домашнього вжитку);
  • певна сукупність пофарбованих предметів або об’ємів рідких (сипучих) ЛФМ.
  • Експертиза ЛФМ та ЛФП відповідає на наступні основні питання:

  • чи є на об’єкті-носії окремі частки або нашарування ЛФМ або ЛФП;
  • чи відноситься речовина, виявлена слідчим ( в тому числі на поверхні предмету-носія) до ЛФМ або ЛФП;
  • чи мають порівнюванні зразки ЛФМ або ЛФП спільну родову або групову належність;
  • чи являються частинки ЛФП, вилучені на місці події, частиною ЛФП певного предмету (автомобіля, знаряддя злому і т. і.);
  • чи знаходились в контактній взаємодії конкретні предмети;
  • який спосіб нанесення ЛФП на конкретний предмет;
  • чи мав місце факт повного або часткового перефарбування поверхні певного предмету (деталей автомобілю, тощо).
  • Дослідження полімерних матеріалів та виробів з них

  • з якого виду полімерного матеріалу виготовлено даний об’єкт;
  • чи є на об’єкті-носії окремі частки або нашарування полімерних матеріалів (гуми, тощо);
  • чи відноситься речовина, виявлена слідчим (в тому числі на поверхні предмету-носія), до полімерних матеріалів;
  • чи мають порівнюванні зразки полімерних матеріалів спільну родову або групову належність.
  • Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

   Об’єктами досліджень є текстильні матеріали (предмети одягу, тканини, трикотаж, кручені вироби тощо).

   В процесі досліджень вирішуються наступні питання:

  • Чи є на предметі-носії сторонні текстильні волокна-нашарування, яка їх характеристика?
  • Чи є на одязі потерпілого (підозрюваного) волокна-нашарування спільної родової (групової) належності з волокнами, з яких виготовлені матеріали одягу підозрюваного (потерпілого)?
  • Чи є в піднігтьовому вмісті зрізів нігтів потерпілого (підозрюваного) волокна спільної родової (групової) належності з волокнами одягу підозрюваного (потерпілого)?
  • Чи відповідає фактичний волокнистий склад виробу складу, зазначеному на маркувальній стрічці?
  • Який кількісний вміст натуральних та хімічних волокон у наданому зразку текстильного матеріалу?
  • Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

  • Чи відносяться надані на дослідження об’єкти до нафтопродуктів (речовин нафтохімічної природи)? Якщо так, то до яких саме?
  • Чи маються на наданих на дослідження об’єктах сліди нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, легкозаймистих або горючих рідин (у залишках, відібраних на місці пожежі)?
  • Чи відповідають надані на дослідження зразки нафтопродуктів вимогам діючих на Україні стандартів (ДСТУ, ТУ, тощо)?
  • Яким характеристикам згідно з УКТ ЗЕД відповідають надані на дослідження об’єкти (вирішується в рамках комплексної експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, судової товарознавчої експертизи)?
  • Чи мають надані на дослідження зразки нафтопродуктів спільну родову, групову належність та чи складали раніше єдиний об’єм (єдину масу)?
   Питання щодо відповідності наданих об’єктів (бензину, дизельного палива, пічного палива, мазуту, гасу, розчинників) всім вимогам діючих стандартів проводиться у рамках комісійних судових експертиз (експертних досліджень), які виконуються сумісно з випробувальною лабораторією «Універсалнафтохім» (атестат акредитації № 2Т 495, дійсний до 29.08.2020).
   У рамках комісійних досліджень можливе встановлення фізико-хімічних показників нафтопродуктів за технічною документацією, наданою замовником, а також вирішення питань, необхідних для подальшого встановлення причини несправності автотранспортних засобів, наприклад:
  • Чи знаходиться олива, злита з двигуна автомобіля, в стані, що здатний забезпечити подальшу належну роботу двигуна? Якщо ні, то які є зміни у стані моторної оливи?

  Дослідження скла, кераміки та виробів з них

  • Який елементний склад наданих на дослідження предметів?
  • Чи має матеріал наданих на дослідження предметів спільну родову (групову) належність?
  • Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

   В рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:

  • Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів? Якщо є, то яких саме?
  • Чи є даний засіб наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом або прекурсором і яким (якою) саме, та який його об’єм чи маса (у висушеному стані, тощо)?
  • Чи мають надані наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори спільну родову (групову) належність?
  • Чи мають надані наркотичні засоби, психотропні речовини спільне джерело походження за якісним та відносним кількісним складом?
  • Дослідження спиртовмісних сумішей

   В рамках цієї спеціальності наступні види спиртовмісних рідин:

  • Спирт етиловий ректифікований. Спирт етиловий сирець.
  • Горілки і горілки особливі.
  • Лікеро-горілчані напої.
  • Вина тихі (виноградні та плодово-ягідні).
  • Ігристі виноградні вина.
  • Водно-спиртові розчини.
  • Невідомі спиртовмісні суміші.
  • Коньяки.
  • Самогони.
  • У процесі дослідження вирішуються наступні питання:

  • Чи є в наданій на дослідження ємкості або на поверхні предмета (на одязі, папері) сліди рідин, що містять етиловий спирт?
  • Чи містить надана на дослідження рідина етиловий спирт?
  • Чи відповідає надана на дослідження рідина вимогам діючих в Україні стандартів?
  • Чи являється надана на дослідження рідина вином, із якого виноматеріалу виготовлена та до якого типу вина відноситься? Чи відповідає вимогам ДСТУ?
  • Чи відповідає за своїми характеристиками рідина у даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?
  • Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртовмісна рідина?
  • Чи мають надані на дослідження зразки спиртовмісних рідин спільну родову (групову) належність?
  • Дослідження металів і сплавів

  • Які причини руйнування наданих на дослідження об’єктів (деталі автотранспортних засобів, устаткування, тощо)?
  • Чи маються дефекти та, якщо так, то які, у складі представлених на дослідження об’єктів?
  • Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

   В рамках цієї спеціальності, переважно, проводяться дослідження речовин подразнюючої дії (із складу спецзасобів – газових балонів), спеціальних хімічних речовин – люмінофорів.

   Впервые в Украине

   Оформление сертификата online

   1) Получили поврежденный при транспортировке товар?

   2) Обнаружили недостачу сырья или материалов?

   3) Ваше оборудование вышло из строя?

   4) Пришел товар несоответствующего качества?

   5) Получили не тот товар, который оговорен в контракте?

   6) Во время доставки транспортное средство с товаром попало в ДТП?

   Предлагаем вместе разобраться в данных ситуациях и способах их решения на встрече Экспертного Клуба Харьковской ТПП.

   Если вы понесли убытки по вине контрагента, не упускайте возможность компенсировать их и возместить ущерб посредством проведения экспертизы!

   С вами будут работать:

   Д.В.Бородай — эксперт сектора экспертиз ОЭиС Харьковской ТПП

   С.В. Швед — таможенный брокер,

   В.В.Журавлева — эксперт-оценщик.

   Место встречи — Харьковская ТПП, пр. Московский, 122Б.
   Дата и время – 27.02.2020 с 15:00 до 16:30.

   Доп. вопросы — тел. 751-99-46, отдел ВЭС и оргработы ХТПП

   контактное лицо – Яковлева Янина Игоревна.

   Техническая экспертиза Харьков

   Техническая экспертиза Харьков

   проведение технической экспертизы в Харькове

   строительно-техническая экспертиза Харьков

   судебно техническая экспертиза Харьков

   независимая техническая экспертиза в Харькове

   строительно-техническая судебная экспертиза Харьков

   техническая экспертиза зданий Харьков

   проведение независимой технической экспертизы в Харькове

   проведение строительно-технической экспертизы Харьков

   обследование зданий Харьков

   Техническая экспертиза Харьков

   Техническая экспертиза Харьков, проведение технической экспертизы в Харькове, строительно-техническая экспертиза Харьков, судебно техническая экспертиза Харьков, независимая техническая экспертиза в Харькове, строительно-техническая судебная экспертиза Ха

   Техническая экспертиза Харьков

   При технической экспертизе зданий и конструкций контролируемые параметры каменных конструкций определяются исходя из:

   Контролируемыми параметрами каменных конструкций являются:

   ? — тип и качество выполнения кладки;

   ? — вид и марки камней и раствора;

   ? — геометрические размеры (толщина и высота стен, размеры простенков);

   ? — прочность камней и раствора;

   ? — толщина швов кладки;

   ? — вид, диаметры, количество и расположение арматуры;

   Прочностные характеристики кладки (камней и раствора) следует определять в случаях, если:

   ? — отсутствуют проектные данные о прочности материала, а эти сведения необходимы при оценке состояния конструкций;

   ? — есть основания предполагать, что были нарушены требования по качеству материалов и производства работ;

   ? — материал имеет дефекты и повреждения;

   ? — при изменении нагрузок или условий эксплуатации здания.

   Методы определения прочности кирпича

   Прочность кирпича может быть определена:

   ? — разрушающими методами путем испытания образцов, взятых из обследуемой конструкции (ГОСТ 8462-85);

   ? — неразрушающими методами (например, ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-87).

   Для получения точных данных следует использовать разрушающие методы контроля, для чего из конструкции отбирают 5 или 10 образцов целого неповрежденного кирпича.

   Места отбора образцов:

   ? — непосредственно из исследуемой конструкции (напр., из простенка) или в непосредственной близости от нее;

   ? — из малонагруженных участков или участков подлежащих разборке

   ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе»

   Образцы кирпича испытывают:

   Перед испытанием образцы измеряют с точностью 1 мм. Каждый линейный размер образца вычисляют как среднее арифметическое значение результатов измерений двух средних линий противолежащих поверхностей образца.

   Предел прочности при изгибе определяют на целом кирпиче.

   Предел прочности при сжатии определяют на образцах, состоящих из двух целых кирпичей или из двух его половинок.

   В местах опирания и приложения нагрузки поверхность кирпича выравнивают цементным или гипсовым раствором.

   Вы можете обратиться по следующим телефонам — 097 356 94 38, 044 2292125, 0442894537 или зайти к нам на сайт:

   ДТП в Харькове: автомобиль Зайцевой в среднем ездил со скоростью 106 км/час

   Елена Зайцева и Геннадий Дронов

   Экспертиза установила, что автомобиль фигурантки резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой в среднем двигался со скоростью 106 км/час, сообщил защитник второго фигуранта ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает UA: Харьков.

   Проведение автотехнической экспертизы Днепропетровского научно-исследовательского института судебно-медицинских экспертиз инициировал защитник обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица. Он ходатайствовал о привлечении выводов экспертизы к материалам дела в качестве доказательства, но к каким выводам пришли эксперты, Перепелица на заседании не озвучил.

   “Я могу рассказать несколько ключевых моментов. Кроме величин, которые необходимо было установить, первое — это установление средней скорости автомобиля Lexus. Скорость была установлена ??106 км/ч. Дальше — расстояние, на котором был автомобиль Lexus от автомобиля Volkswagen в момент начала движения Volkswagen — около 120 метров. И третий момент — то, что водитель автомобиля Lexus мог остановить свой автомобиль к своей стоп-линии, до перекрестка в случае, если бы двигался с установленной скоростью, то есть избежать ДТП путем нажатия на тормоза было возможным”, — сказал адвокат Дронова.

   Следующее заседание назначено на 15:00 8 января.

   18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

   Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

   Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

   Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 50 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
  • Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

   Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

  • ЗМИИВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРИВНА
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

  • 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
  • 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
  • Адрес: 61110, Харкивська обл., мисто Харкив, Фрунзенський район, ВУЛИЦЯ ТУРКЕСТАНСЬКА, будинок 22, квартира 72
   Телефон: +380503039619

   Вы просматриваете досье для незарегистрированных пользователей.
   Расширенное досье с более 50 реестров будет доступно после регистрации.

   Участники и бенефициары 38382038

   Адрес учредителя: 61110, Харківська обл., місто Харків, Фрунзенський район, ВУЛИЦЯ ТУРКЕСТАНСЬКА, будинок 21, квартира 22

   Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

   Филиалы и правопреемники 38382038

   Код ЄДРПОУ ВП: 42569514

   Місцезнаходження ВП: 49030, Днипропетровська обл., мисто Днипро, Соборний район, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 11, корпус А, квартира 8

   Код ЄДРПОУ ВП: 42569520

   Місцезнаходження ВП: 36039, Полтавська обл., мисто Полтава, Шевченкивський район, ВУЛИЦЯ ЕВРОПЕЙСЬКА, будинок 57

   Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

   Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

   Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

   Санкционный список ЕС

   Сводный санкционный список Австралии

   Санкционный список Великобритании

   Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

   Дата регистрации: 13.06.2017

   Исключен из реестра

   Индивидуальный налоговый номер: 383820320375

   Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016

   Дата исключения: 01.01.2017

   Идентификационный код органа: 21680000

   Дата постановки на учет: 21.09.2012

   Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

   Номер постановки на учет: 68513

   Идентификационный код органа: 39599198

   Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

   Детективное агентство

   Частный детектив в Харькове

   Ведем расследования для людей,
   пожелавших остаться инкогнито.

   Работаем с анонимными
   клиентами.

  • Главная
  • >>
  • Услуги
  • Почерковедческая экспертиза
  • Графологическая экспертиза, исследование почерка

   Агентство «Частный детектив Харьков» — проведение графологической экспертизы в Харькове и на всей территории Украины.

   Сегодня участилось количество случаев мошенничества с подделыванием подписи. Почерковедческая экспертиза в Харькове чаще всего проводится для того, чтобы установить, является ли рассматриваемый документ подлинным или фальсифицированным. Исследование почерка производится в случае противостояния сторон относительно конкретного документа.

   Агентство «Частный детектив Харьков» имеет опыт предоставления подобной услуги. Экспертиза почерка производится посредством сравнения почерка на исследуемом документе с оригиналом почерка лица, предположительно его подписавшего.

   Чтобы графологическая экспертиза состоялась, необходим оригинал почерка (в некоторых случаях бывает достаточно одной подписи) и оригинал документа, действие которого вызывает сомнение. Возможно проведение исследования по качественной ксерокопии, электронному скану.

   Почерковедческая экспертиза в Харькове позволяет установить такие факты:

   • стопроцентно устанавливаются попытки подделки почерка;
   • при наличии нескольких образцов, определяется, кому конкретно принадлежит подпись;
   • устанавливается состояние человека в момент написания: наркотическое или алкогольное опьянение, заболевание нервной системы, возбуждение, депрессия;
   • определяется возраст и пол писавшего;
   • устанавливается, какой рукой произведена подпись;
   • возможно определение позы писавшего.
   • Графологическая экспертиза — это официальная услуга, в результате которой заказчик получает официальный документ, заключение эксперта. Это заключение обладает юридической силой, может быть частью доказательной базы и использоваться во время судебных разбирательств. При необходимости эксперт агентства «Частный детектив Харьков» готов предстать перед судом и подтвердить информацию, содержащуюся в заключении.

    Почерковедческая экспертиза в Харькове не только поможет установить факт фальсификации документа, но и даст возможность снять с себя обвинения, если вас обвиняют в фальсификации, которой на самом деле не было. Официальное оправдательное заключение, написанное нашим экспертом, является неопровержимым доказательством непричастности к подделке документов.

    Детективное агентство предоставляет услуги в городах:

    Сюжет моей жизни завертело как в мелодраме. Оказалось, мать моего любимого человека (а он из богатой семьи с большими амбициями) затеяла целый план, чтобы нас рассорить. Моей репутации был нанесен большой урон. Даже сбор информации не убедил моего парня до конца. Однако полиграф поставил все точки над I, и уже вместе с любимым мы смогли убедиться, что действительно все эти спектакли дело рук матери и сестры. Ка ни неприятно ему было это узнать, но все закончилось к моему счастью, потому что я жду от него ребенка и теперь мы будем одна семья.

    Пишу вам, чтобы выразить свою признательность за спасенную судьбу дочки! Я сама воспитывала ее, без отца, сейчас молодежь опасная, компании, девочку, в общем, не удержала. Вижу, что стала ее терять. Но я же не знаю современных средств, препаратов, как смотреть, что ребенок что-то злоупотребляет. Думала, может просто странное поведение. Поделилась с подругой страхами и она сразу направила к вам. Что же, точно знаю, это была судьба. Дело оказалось в наркотиках. Хотя никогда бы не подумала на свою девочку, но лучше узнать это вовремя. Извините, что сумбурно пишу, до сих пор в дрожь бросает. Сейчас все в прошлом, спасибо вам!

    Один раз оставил машину под подъездом, рано утром, практически ночью с другом договорились что везу его на вокзал. Оказалось , время выезда изменилось, и он решил мне не звонить, не будить. Так вот в эту злосчастную ночь машину мою угнали. Да, я благодарен и правоохранительным органам, что мне ее помогли вернуть. Но найти ее смогли только детективы этого агентства. Может, и в милиции нашли б, только неизвестно когда. А так я летаю на ней уже сейчас. Я буду вас советовать все своим знакомым как достойную альтернативу в решении всех проблемных вопросов.

    Законность частного сыска в Украине Насколько важна законность для работы частного сыска? Теперь этот вопрос стал одним из самых актуальных при принятии нового законопроекта. Могут ли частные сыщики делать то, что не запрещено, но при этом пока и не имеет никакого разрешения?

    Дело харьковской мажорки: пропавший врач и слезы в суде

    Результаты комплексной экспертизы по смертельному ДТП в Харькове пересмотрят

    В деле «харьковской мажорки» Алены Зайцевой, которая спровоцировала ДТП с шестью погибшими пешеходами, появился неожиданный поворот. Адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова попросил суд провести комплексную экспертизу ДТП. Кроме того, продолжаются поиски ключевого свидетеля, который таинственно исчез в ходе судебного процесса. Врач-нарколог, установивший присутствие опиатов в организме Зайцевой, не является в суд и не выходит на связь уже на протяжении нескольких месяцев.

    Продолжается судебное разбирательство по резонансному ДТП в Харькове, которое произошло на перекрестке улиц Сумской и Мечникова 18 октября 2017 года. Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, по версии следствия, начал движение на желтый сигнал светофора и столкнулся с летящим на «красный» Lexus RX350, за рулем которого находилась 20-летняя дочь крупного бизнесмена Алена Зайцева. В результате машина девушки вылетела на тротуар, где сбила 11 пешеходов, шесть из которых погибли.

    На очередном заседании Киевского районного суда Харькова во вторник, 9 октября, адвокат Дронова Сергей Перепелица ходатайствовал о необходимости проведения комплексной экспертизы ДТП.

    «Необходимо провести комплексную экспертизу по всем видеозаписям и всем имеющимся у суда материалам, чего не было сделано во время досудебного расследования.

    Я считаю, что экспертиза была проведена с нарушениями и не объективно, поскольку ни разу не были исследованы все материалы уголовного производства и все имеющиеся у органа предварительного расследования видеозаписи.

    В среднем такая процедура может занять две-три недели», — отметил Перепелица.

    Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в ходе рассмотрения дела о скандальном ДТП с участием «харьковской мажорки» Алены Зайцевой пропал ключевой свидетель — врач-нарколог Елена Федирко, установившая наличие опиатов в организме подсудимой.

    Как сообщалось ранее, Федирко уволилась с работы по собственному желанию для того, чтобы ухаживать за больной матерью. Суд поручил разыскать женщину, чтобы она могла дать показания в суде. Дело в том, что адвокаты потерпевших и семей погибших в ДТП Лариса Матвеева и Дмитрий Марцонь указывали на странности при рассмотрении дела.

    «Берем вопрос по опиатам. Врач-нарколог с 24-летним стажем работы дает на анализ специалисту с 25-ти летним стажем работы кровь и мочу. Вот незадача, оказывается последний вообще никогда за эти 25 лет не исследовал кровь, а мочи дали так мало, что для самого минимального исследования не хватает. После этого врач-нарколог увольняется и пропадает.

    Следователя сии телодвижения не смутили, и прокуроров тоже», — пишет Марцонь.

    Федирко не смогли найти по месту жительства, а соседи заявили, что женщина не появляется по этому адресу уже около месяца.

    После этого врач-нарколог была объявлена в розыск. В один из дней, когда полиция вновь пришла по месту жительства Федирко, дверь открыла женщина, которая представиться отказалась. Она заявила, что нарколог уехала на «неподконтрольную Украине территорию».

    После этого полицейские позвонили по номеру телефона Федирко, однако на звонок ответил мужчина и сообщил, что телефон находится на ремонте. Позже стало известно, что Федирко все-таки никуда не выезжала и ее местонахождение так и остается неизвестным.

    Адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко между тем решил продемонстрировать в суде видеозапись, на которой видно, как его подзащитная проходит медосвидетельствование. Но видео состоит из двух кусков, неумело смонтированных между собой.

    Мельниченко пытался доказать, что на кадрах не присутствует Федирко и искать ее нет смысла. Однако почему из видео что-то вырезано, адвокат пояснить не смог.

    Также Мельниченко заявил, что второй фигурант дела о смертельном ДТП, Дронов, имеет неоплаченный штраф за нарушение ПДД от 2020 года. При этом о множественных нарушениях своей подзащитной адвокат умолчал.

    Также защита обвиняемых неоднократно просила суд поменять им меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на сильные головные боли у Зайцевой и просьбу Дронова ухаживать за больной матерью. Суд ходатайства адвокатов отклонил и продлевал сроки содержания под стражей.

    Вскоре, спустя почти год после аварии, показания дал обвиняемый в смертельном ДТП Дронов.

    Мужчина читал свою речь с листка бумаги и плакал. В первую очередь он попросил прощения у родственников погибших и заявил, что юридически свою вину не признает. Дронов рассказал, что выехал на перекресток со скоростью 40 км/ч, а самого столкновения с автомобилем Зайцевой не помнит.

    Между тем Людмила Фабрис, которая потеряла в день трагедии дочь и внучку, на одном из заседаний суда высказала Дронову свои претензии. По словам женщины, если бы Дронов тронулся только на зеленый сигнал светофора, то «Зайцева просто бы пролетела мимо и этой страшной трагедии не произошло».

    Родственники погибших в ДТП обратились к президенту Украины Петру Порошенко, чтобы тот взял на личный контроль расследование резонансного дела. В администрации просьбу родственников удовлетворили. Также потерпевшие написали в Генпрокуратуру с просьбой обеспечить им право на справедливое решение суда.

    Один из адвокатов родственников погибших, Марцонь, рассказал СМИ, какой вердикт суда устроил бы его подзащитных.

    «Справедливым решением суда для виновных в ДТП водителей станет 10 лет лишения свободы и возмещение компенсаций в полном объеме», — заявил мужчина.

    Читайте так же:  Трудовой кодекс рф законы и иные правовые нормативные акты

admin